سلام خوبید ببخشید من نه سال ازدواج کردم همسرم خیلی خو ب و خوش میل بود حدو دوساله ک میلش اومدهایین و گاهی وسط رابطه آلتش شل میشه اول زود زود شل میشد آلات کم ولی شل میشا درمانی داره خیلی ناراحتم

نظر خود را بنویسید