سلام بی زحمت نتیجه آزمایش منم بگین.ممنونم

Semen volume:2.5
Semen ph:7.6
Sperm count:19.64
Motile sperms:28.74
Progressive sperms:28.16
Round cell:0.89
!Wbc: – #value

نظر خود را بنویسید

15 − دوازده =