سلام و خسته نباشید، دو روز میشه در ناحیه کمر درد خفیفی دارم و کلیه هام بشکل نبض مانند میزنه، ادرار بیرنگه و تعدادش بیشتر شده البته مایعات بیشتر مصرف میکنم تا حالا سابقه درد کلیه یا سنگ کلیه نداشته ام،هفته گذشته سرماخوردگی داشتم