سلام از سیندافل استفاده کردمه الان کیرم شق نمیشه واگر بشه هم زود می خوابه آیا باقعت دارو به روال قبل برمی گردم

نظر خود را بنویسید