من مجرد ۳۸ ساله التم بلافاصله پس از بلند شدن می خوابد با عکس ی که گرفتم دکتر گفته تنگی یا انسداد شریانی دارم و خون ضعیف می آید آیا با دستگاه شوک ویو قابل درمان هستم که بیام مطب؟

نظر خود را بنویسید