سلام آقای دکتر من ۳۷ساله هستم و یک ساله که الت تناسلی کج کوچک باریک وزودانزال میشم وخیلی هم به خاطر این موضوع زودعصبانی میشم و احساس ضعف میکنم پیش پزشک هم رفتم و دارو‌خوردم اما تاثیری نداشته