سلام آقای دکتر بنده ام بیماری پیرونی دارم وبه من ثابت شده علتش ازکشیدن موادمخدرشیشه میباشد باخیلی از معتادان شیشه که ازجمله خودم وچندنفرازدوستانم وبرادرم وتحقیق کردم ازچند معتادغریبه که چندتا ازآنها هم همین مشگل رودارن همگی گفتن ازوقتی شیشه میکشم اینجوری شدیم اکثرا متاهل نیستن وچندسالی هست که نزدیکی نداشتن البته شاید علت دیگری هم داشته باشه ولی شما ازبیماراتون بپرسین حتما توشون شیشه ای هستن بنده رسول محمدی ازتهران هستم ممنونم دکتر

نظر خود را بنویسید