سلام آقای دکتر ایا با این شرایط که کلیه چپ من تحت عمل قرار گرفته و عملکرد بسیار پایین دارد و کلیه راستم هم اتساع خفیف دارد معاف میشوم؟

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید