سلام اقای دکتر ایا با این شرایط که کلیه چپ من تحت عمل قرار گرفته و عملکرد بسیار پایین دارد و کلیه راستم هم اتساع خفیف دارد معاف میشوم؟

نظر خود را بنویسید

پنج × 2 =