هیچ تحریکی نسبت به جنس مخالف ندارم و اگرم داشته باشم خیلی کم و آلت تناسلی خوب سفت نمیشه و از نزدیکی لذتی زیادی نمی برم

نظر خود را بنویسید

پنج × چهار =