باعرض سلام من مشکلی که دارم این هست که ازیک سال پیش موقع ادرار سخت تخلیه میشد دوشاخه بوددکتر رفتم کمی بهترم اما خوب نشدم متاهل هستم ولی هر موقع جنب میشم درخواب سوزش نسبتا شدید دارم

نظر خود را بنویسید