ضمن عرض سلام مرد ۴۴ ساله هستم مدت دو هفته است که سمت چپ بالای مثانه تورم همراه با دارد دارم مشکل چیست