سلام اقایی دکتر من بعد دسشویم که میرم حدود مثلا نیم ساعت بعد مایع سفد رنگی ازم خارج میشه یا قبل از دسشویی مثلا اگر نگه دارم دسشویم رو از میاد میخواستم ببینم یا این پاکه ویا مشکل افونتی داره واینکه قبلا
خود ارضایی میکردم

نظرات (1)

سلام ترشحات طبیعی پروستات است

Comments are closed.