باسلام دکتر بنده پشت گردنم برامدگی داشت به دکتر مراجع کردم بعد از ازمایش و سی اتی اسکن گفتن ادرنال خواستم جراحی کنم تو دایرکت گفتین سی تی اسکن مجدد لطفا برام بنویسد کد ملی ۴۸۴۹۴۶۵۵۲۸

نظر خود را بنویسید