من دوشنبه عمل داشتم یک تومور در مثانه بود که برداشته شد
ایا میتونم رابطه جنسی داشته باشم؟

نظر خود را بنویسید

3 + شانزده =