سلام آقای تشکر
قبل از سوالم ازتون تشکر میکنم
۲ روز پیش من عمل کجی آلت انجام دادم، تو نسخه نوشتین که تا یک ماه نزدیکی نکنم و من این را رعایت میکنم، ولی سوالم این بود که العان بعد از ۲ روز عمل آلتم در خواب نعوظ دارد، خواستم بدونم اینکه نعوظ دارم باعث نمیشه که بخیه ها خودشان را ول کنم و آلتم به حالت اولیه دربیاد؟