آقای دکتر سلام
من روز پنجشنبه توسط شما عمل واریکوسل دو طرفه در کلینیک شدم.
بعد از دو روز در سمت چپ آلتی تناسلی و بالای کیسه بیضه دچار ورم و کبودی شدید شدم که بلافاصله بعد از عمل وجود نداشت.
آیا طبیعی است؟