قبل از اعزام به خدمت ۲ سانت پاره بود فتقم طبق گفته ی پزشک که قبل از اعزام به خدمت باید پرونده پزشکی تشکیل بشه ..در حین خدمت که الان ۳ ماه شده خدمتم فتقم اود کرده و بیشتر شده و هرنی سمت چپم را عمل کردم و اینکه قبلا بچه بودم سمت راستم رد عمل کردم خواستم ببینم میتونم معاف شم یا نه؟؟در ضمن پادگان و فرمانده میدونست من مش‌ل دارم اما فرستادن منو ۸ تن ارد جابه جا کردم اونم ۲ بار خواستم ببینم میتونم غرامت هم بگیرم یا خیر

نظرات (1)

سلام در صورتیکه فتق عود بکنه احتمال معافیت دارید

Comments are closed.