سلام دکترمدتی هس بایه پسری نامزدی کردم الان میگه چندماه پیش یه ضربه خورده به بیضه ام بخاطرترس ازویروس کرونادکترنرفتن تقریبابعدسه ماه میرن دکترسونی میکنه میگه یه بیضه شماازکارافتاده یکیش هم تاشش ماه بیشتر کار کردن دارد و شما نمی توانید ازدواج کنیدوبچه دا,ر بشیدونعوظ نداریددیگه حتی بخوایین رابطه زناشویی داشته باشین یعنی این ممکنه حقیقت داشته باشه؟