با سلام و احترام. اینجانب یک روز بعد از نزدیکی با همسرم دچار خارش در بیرون رحم و درد در داخل رحم میشوم بطوری که بعد از سه روز ترشحات قارچ مانند خارج میگردد.
یک دوره دوماهه با ایشان ارتباط نداشتم و همه چیز عالی و اوکی بود ولی مجدد بعد ار اولین رابطه همه چیز مثل سابق شد. به نظر شما راه حل چیست ؟؟