سلام.دکترخوبید من.سه تا سنگ.داشتم.دو تا در کلیه ها و یکی در مثانه دکتر و دارو درمان کردم.و ورزش نمودم.سنگهاافتادن ولی ازپایش ادرارعفونت.نشان داد رفتم.پیش متخصص سپروفلاکسین داد پیرومیدیومم.خریدم باچنددارو وسیترات.پتاسیم .چندروز میگذره ۴روز ولی درددرپشت و سوزش ادراردارم.اب ومایعات واب البالو هم.مینوشم چکارکنم

نظرات (1)

سلام سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری لازمه

Comments are closed.