ابتدا سلام و تشکر بسیار بسیار زیاد بنده را بپذیرید که این شرایط را فراهم نموده اید تا به صورت غیر حضوری به سوال ها جواب بدهید جناب آقای دکتر بزرگوار.
بنده حدود دو سه ماه است که مشکلی دارم با این شرح:
۱- سال گذشته بر روی سطح کلاهک ناحیه تناسلی ام لکه های تیره تر از رنگ پوست بوجود آمد و بعدا خشک شد و به صورت پوسته نازک تبدیل شد و برطرف شد. از پماد کلوتریمازول و هیدروکرتیزون به صورت روزانه و دو هفته استفاده کردم و خوب شد اما دوباره الان بوجود آمده. نزدیکی فقط با کاندوم اتفاق می افتد.
۲- از همان سال گذشته پوست سرم در پشت گوش و کنار ریش (محل اتصال ریش به موی سر) و همچنین ابروهایم شوره های چسبیده و بزرگ و خیلی خشک( چسبیده به سطح پوست) بوجود آمده.
۳- زبانم از دو ماه پیش در قسمت های سفید یا زرد و یا ملتهب و قرمز می شود و گاهی خوب می شود ولی معمولا هست. البته برجسنه یا گود نیست و فقط رنگ آن قسمت های زبان عوض می شود. مانند سفیدک مثلا.