باسلام،بنده مبتلابه عفونت ادراری باباکتری ای کول هستم،درجواب کشت نوشته حساس به امپی سیلین وجنتامایسین،به تجویز دکترعمومی داروی سیپروفلوکساسین وجنتامایسین مصرف کردم،اما بدترم شد،به نظرشما کدام دارو موثر است؟باتشکر.

نظر خود را بنویسید

1 × 3 =