من تقریبا ۵۰ سالمه نعوظشدید دارم ومقداری بیماری قند دارم

نظر خود را بنویسید