اردیبهشت ۹۵ جراحی واریکوسل شدم و با خوردن ول من و فرتیل اید روزی یکی آزمایش روتینم رفته رفته بهبود و به تعداد ۶۰میلیون و جنبش ۷۵ درصدی و کیفیت a صفر و کیفیت b ٣۶ درصد رسید. ولی بعد از سه بار میکرو ناموفق آزمایش شکست DNA اسپرم مقدار شکستگی ۴۱ درصد بود که خارج از رنج بود ولی کروماتین نرمال با مقدار ۱۵ درصد بود. آیا شکست DNA اسپرم بهبود می یابد چه راه درمانی دارد.

نظر خود را بنویسید

13 + 11 =