التم‌از‌کمر‌شکسته‌و‌صدای‌تق‌میدهد

نظر خود را بنویسید

17 + 3 =