سی تی اسکن شکم و لگن مربوط به کلیه هست؟یا جای دیگه؟

نظرات (1)

سلام،مربوط به اندامهای شکم و لگن است و همینطور کلیه و مثانه

نظر خود را بنویسید