با سلام خسته نباشید دختر ۲۰ ساله هستم که سونوگرافی کلیه رفتم و جواب سونوگرافیم : کلیه راست طول تقریبی ۱۱۲میلی متر و ضخامت پارانشیم ۱۲ میلی متر دارد و کلیه چپ طول تقریبی ۱۱۱ میلی متر وضخامت پارانشیم ۱۲ میلی متر دارد. اکو و افتراق کورتیومدولاری کلیه ها طبیعی است . یک کیست کورتیکال به ابعاد تقریبی ۱۲*۱۳ میلیمتر درپل میانی کلیه چپ مشاهده شد. هیدرونفروز و سنگ وتوده در کلیه راست دیده نشد. هیدرونفروز و سنگ در کلیه چپ دیده نشد.
ممنون میشم آقای دکتر جواب بدید خیلی نگرانم.

نظرات (1)

سلام این کیست مشکلی در کار کرد کلیه ایجاد نمی‌کند و نیاز به دارو نیست

Comments are closed.