باسلام بنده ۲۰ ساله هستم و کلیه راست ب طول ۱۲۸mm ضخامت پارانشیم ۱۴mm رویت شد. اکوی کلیه و افتراق کورتیکو مدولری آن در حد طبیعی است و سنگ و هیدرونفروز و توده دیده نشد. کلیه سمت راست دارای سیستم پیلوکالیس داپلکس میباشد.
کلیه چپ با طول ۱۰۵mm ضخامت پارانشیم ۱۶mm رویت شد .اکوی کلیه و افتراق کورتیکو مدولری آن در حد طبیعی است .سنگ و هیدرونفروز و توده نشد .مثانه دارای حجم و ضخامت جدار طبیعی و بدون سنگ و توده دیده شد.
لطفا راهنماییم کنید.با تشکر

نظر خود را بنویسید

19 − 18 =