مادرم ۸۲ سال دارد حدودا سه سال در بستر بیماری پس کرونا میباشد هم اکنون به علت یکسره بودن ادار سوند گذاری و پوشاک گرفتیم حدودا دوهفته از قسمت فولی شماره ۱۸ نشتی دارد مادر پیر بنده از ناحیه زیر شکم درد و سوزش ادار ناله وبی تابی میکند جناب دکتر اینستاگرام ندارم چنانچه مقدور هست شماره موبایل برام بفرستیدشماره رسیدتراکنش واریزی برای شما پیامک بفرستم

نظر خود را بنویسید

یازده + 1 =