سلام .من هنگام منی از انتهای التم سوزش دارم.چه نوقرصی بخورم.

نظر خود را بنویسید