سلام.من هنگام ارضا سوزش دارم.و از وقتی این دردو دارم مدت ارضا کموشده.زود کنار میکشم.

نظر خود را بنویسید