احساس سوزش پس از خروج منی و احساس درد موقت یک دقیقه ای در آلت تناسلی و زیر شکم،زود انزالی زیر بیست ثانیه

نظر خود را بنویسید