سلام من بیشتر از دوسال است که سوزش وتکرار ادرار دارم چندین با به پزشک مراجعه کردم ودارو مصرف کردم ولی خوب نشدم من چکارکنم ودرمان ان چیست