سلام.من چند ماهی است که هنگام ادرار سوزش دارم،وهنگام ارضاع سوزش بیشتری دارم،وسوزش ادراربعدارضاع چند برابر است،ودر ضمن به تازگی ادراری عجیب زیاد شده نسبت به قبل وهنگام تخلیه ادراری نسبت به قبل به کندی تخلیه میشه

نظر خود را بنویسید

10 − 5 =