سلام
۱۴ سالمه و فقط وقتی که در خواب جنب میشم ، از شدت سوزش از خواب میپرم و ادراری که تخلیه می‌کنم بعدش به همراه سوزش خیلی زیادی هست .
البته بعدش ادرارم هم با سرعت خیلی بیشتری نسبت به معمول خارج میشه و این سوزش رو خیلی بیشتر میکنه .
اما هنگام ارضا شدن اینجوری نیستم .
میشه راه حل و چرا رو بهم بگید .

نظر خود را بنویسید