اقای دکتر من دوهفته سر التم تابل اب دار زده بود خیلی درد ناک با امپول بتامتازون بهتر شدم یخورده زخمه باز کلاهک التم .الانم موقع انزال فقط سوزش شدید دارم و رنگ انزالم ب زردی میزنه .ولی در ادرار سوزشی ندارم

نظر خود را بنویسید