سلام و درودخدمت دکتر عزیز پیرو سوال قبل سونوگرافی و داروی تجویزی بصورت فایل ارسال گردید آیا اختلال نعوظ وجود دارد یا خیر؟! جهت تقویت قوای جنسی و نعوظ طبیعی چه راهکاری پیشنهاد میفر مایید؟!