با سلام و‌درود
طبق پیرو سوال پیوستی و سونوگرافی و‌تجویز دارو آیا امکان اختلال نعوظ وجود دارد؟!
جهت نعوظ طبیعی و تقویت قوای جنسی و‌تداخل با این داروها چه راهکاری تجویز میفرمایید؟!
سپاسگزارم