با سلام ودرود خدمت دکتر عزیز
پیرو‌سوال قبل به پیوست و سونوگرافی وتجویز دارو آیا داروها در نعوظ اخلال ایجاد میشود جهت نعوظ طبیعی و قوای جنسی چه دارو و راهکاری پیشنهاد میفرمایید؟!
سپاسگزارم