با سلام‌و‌درود خدمت دکتر ممنون از راهنمایی شما
با سلام طبق پیوست وسوال قبل و سونو گرافی از کلیه و مثانه و پروستات و تخلیه بعد ادرار انجام و نرمال است برام دارو تجویز کرده که به پیوست میباشد امکان اختلال نعوذ وجود دارد؟! برای تقویت جنسی راهکار میفرمایید؟!