سلام بنده ۳۲ سالمه ومردهستم نزدیک چهارماه قبل سوزش ادرار داشتم وباقرص انتی بیوتیک خوب شدم اما بعداز یک ماه بعد دوباره عود کرده والان دوباره سوزش دارم قرص سیپروفافلوکسین میخورم ولی تاثیری ندار لطفا راهنمایی کن