سلام
من سنگ ۴میل درکلیه راست و۲میل درکلیه چپ دارم .داروهای متعددی مصرف کردم دفع نشده چکار کنم .میتوانم روزه بگیرم؟

نظر خود را بنویسید