کلیه ام سه روزه که درد شدید داره نمیدونم باید چیکار کنم از جراحی میترسم و طبیعی هم دفع نمیشه نمیشه
چیکار کنم؟

نظر خود را بنویسید

5 + یازده =