درد ناگهانی شدید در پهلو و پای راستم و وجود خون در ادرار.تشخیص وجود سنگ ۶/۵در حالب داده شده..آیا صلاح می دانید که سنگ شکن انجام شود؟

نظرات (1)

سلام،اگر سنگ در ابتدای حالب هست سنگ شکن موثر است ودر غیر اینصورت باید با عمل TUL یا اندوسکوپی سنگ خارج شود

نظر خود را بنویسید

7 − 4 =