باسلام و احترام.بنده پزشک عمومی هستم و برادر ۴۱ساله ام دوسال است ک از درگیری با تومور خوش خیم و نادر پروستات ب نام stump رنج میبرد..ایشان کاندید عمل رادیکال مباشد‌.متاسفانه انتخاب بهترین پزشک ک در این زمینه بسیار متبحر باشد برای ما کاردشواری است..شما میتوانید در این زمینه ب ما کمک کنید؟