سلام پدرم آبان ماه عمل مثانه داشت وتوده ای که داشت برداشته شد.به مدت شش هفته واکسن تزریق کرد. حالا بعد ازشش ماه به اندازه دومیلیمتر عود کرده که دکتردوباره واکسن تجویزکرده.آیا خطرناک هست؟یا با واکسن درمان قطعی میشه؟البته پدرم به شدت سرخ کردنی مصرف می کنه وموادغذایی که مفیدهست روخیلی کم می خوره.آیا دوباره خطرعود هست بعد ازتزریق واکسن ها؟

نظر خود را بنویسید

4 × 3 =