عرض سلام‌و ادب دکتر جان
ی دانه ریز روی پوسته بیضه مشاهده کردم میخاستم بپرسم‌ ایا زگیل هست؟
دکتر جان وقتی پوست بیضه رو میکشم
تقریبا محو میشه