سلام با یک خانمی در رابطه بودم
که. همسر قبلیش زگیل تناسلی داشته بود
و طبق گفته ی خودش این خانوم آزمایش داده و زگیلی تناسلی نداره
یک دو هفته ایی هست که از رابطه میگذرد و دور از خارش و سوزش است
و ترس از اینکه زگیل تناسلی باشد باید چه کنیم