باسلام
درون مجرا تناسلیم زگیل تناسلی هست که از ابتدا شروع میشه این زگیل ها و قابل رویت هم هست و حس میکنم که داخل مجرا هم زگیل هست.که در شهر اهواز هر جایی مراجعه میکنم میگن جراحی باید بشه.آیا به جز جراحی میشه با لیزر تا درون مجرا را لیزر کرد؟

نظر خود را بنویسید