با سلام
آقایی هستم۲۷ساله که درون مجرا ادار زگیل در اومده.همینکه سر الت رو باز میکنم زگیل معلوم میشود.و حس میکنم که درون مسیر مجرا هم زگیل موجود میباشد.چندین دکتر که در اهواز مراجعه کردم همه گفتند جراحی.خواستم بدونم با استفاده از لیزر میشه زگیل هایی که درون خود مسیر مجرا هستند و قابل دیدن نیستند را لیزر کرد؟

نظر خود را بنویسید